Nhà khoa học Trung Quốc thứ ba nhận tội đánh cắp bí mật thương mại từ hãng dược GlaxoSmithKline