Nhà khoa học về hỏa tiễn cảnh báo: Phương Tây cần thoái vốn khỏi Trung Quốc để ngăn chặn chiến tranh không gian

Theo ông Tory Bruno, việc phương Tây ngừng đầu tư vào nền kinh tế Trung Quốc có thể làm tê liệt năng lực không gian của Bắc Kinh.