Nhà kinh tế: Cuộc trò chuyện giữa ông Biden và ông Tập nêu bật lập trường cứng rắn của Hoa Kỳ với ĐCSTQ