Nhà kinh tế hàng đầu Wall Street cho rằng Fed sẽ không cắt giảm lãi suất vào năm 2024

Sự kết hợp giữa lạm phát dai dẳng và tăng trưởng kinh tế vững chắc đang làm mới cuộc tranh luận về chính sách của Hệ thống Dự trữ Liên bang.