Chuyên gia kinh tế của Citigroup: Việc nền kinh tế Hoa Kỳ suy thoái vào năm 2024 là điều ‘gần như không thể tránh khỏi’

Chuyên gia này cũng nhận thấy rủi ro trong việc Fed cắt giảm lãi suất quá sớm, một quyết định có thể làm thổi bùng lên lạm phát.