Nhà lập pháp EU: Trung Quốc tìm cách ‘chia rẽ’ châu Âu và Hoa Kỳ