Chuyến thăm của ngoại trưởng Đức tới Trung Quốc: Đã đề cập đến những chủ đề nhạy cảm, nhưng không mang lại kết quả