Nhà lập pháp Hoa Kỳ lên án các tập đoàn Mỹ: ‘Tất cả đều vì tiền’