Nhà ngoại giao cao cấp của Trung Quốc: Thỏa thuận Saudi Arabia-Iran được bảo đảm nhờ sự can thiệp cá nhân từ phía ông Tập