Nhà nhập cảng LNG cảnh báo nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu được bán hết cho đến năm 2026