Bộ Nội vụ của TT Biden đề nghị nhắm mục tiêu vào việc đốt khí methane trên các vùng đất công