Nhà phân tích địa chính trị: Vòng đàm phán biên giới Ấn-Trung mới là một ‘mánh lới câu giờ’ để Bắc Kinh trì hoãn thời gian

Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ sau đó đã gọi Trung Quốc là một ‘kẻ bắt nạt.’