Nhà phân tích: Không dễ mà Trung Quốc có thể đóng vai nhà kiến tạo hòa bình cho Nga-Ukraine