BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Kết thúc chiến tranh Ukraine có nghĩa là tăng cường kế hoạch dài hạn của Hoa Kỳ-NATO chống lại Nga