Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Nhà soạn nhạc: Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun thật ‘tuyệt vời’ và ‘hoàn hảo’