Nhạc sĩ Eric Clapton sẽ không biểu diễn tại các buổi hòa nhạc yêu cầu giấy chứng nhận chích ngừa COVID-19