Nhân viên Disney lo ngại mất việc làm vì quy định bắt buộc chích vaccine COVID-19