Tổng thống Biden kêu gọi các công ty áp đặt quy định bắt buộc chích vaccine COVID-19