Nhập cư bất hợp pháp gia tăng ở biên giới phía bắc Hoa Kỳ với sự trợ giúp của người Mỹ

Một cuộc khủng hoảng thầm lặng đang diễn ra ở biên giới phía bắc khi hàng chục ngàn người vượt biên trái phép