Bộ trưởng An ninh Nội địa Mayorkas: Chính phủ TT Biden đang ‘xây dựng các lộ trình hợp pháp’ cho người nhập cư sau khi Đề mục 42 kết thúc