Nhật Bản, Ấn Độ, Pháp đưa ra sáng kiến phối hợp với các chủ nợ của Sri Lanka

Vẫn chưa rõ liệu chủ nợ lớn nhất của Sri Lanka là Trung Quốc có tham gia nỗ lực này hay không