Nhật Bản bác bỏ bình luận mô tả nước này là ‘bài ngoại’ của TT Biden

Tổng thống Joe Biden cho rằng Nhật Bản và ba nước khác đang gặp khó khăn kinh tế do từ chối tiếp nhận người nhập cư.