‘Tôi vẫn chưa xong với việc này’: Nghị sĩ Arizona cam kết tiếp tục chống thu hoạch nội tạng cưỡng bức sau khi dự luật bị phủ quyết

Dự luật đã được thông qua ở cả hai viện của Cơ quan Lập pháp tiểu bang đồng thời thu thập được cả sự ủng hộ của các công ty bảo hiểm y tế — để rồi bị gạt đi trên bàn của thống đốc.