Nhật Bản bắt đầu khai thác đất hiếm dưới đáy biển vào năm 2024, giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc

Sáng kiến ​​này xuất hiện khi các nguyên tố đất hiếm ngày càng trở nên quan trọng trong sự phát triển của khoa học công nghệ.