Các công ty Nhật ngày càng cảnh giác với môi trường kinh doanh của Trung Quốc, dự đoán triển vọng tương lai mờ nhạt