Nhật Bản chuẩn bị cho việc đương đầu với Trung Quốc

Quyết định tăng chi tiêu quốc phòng của Tokyo có thể buộc Bắc Kinh phải thay đổi các tính toán về kinh tế và ngoại giao.