Nhật Bản cam kết đầu tư 30 tỷ USD để phát triển Phi Châu giữa sự bành trướng của Trung Quốc