Nhật Bản phản đối ‘sự bành trướng quân sự’ của Nga trên quần đảo tranh chấp