Nhật Bản phát hiện 200 triệu tấn quặng mangan ở vùng biển gần, dự kiến khai thác vào năm sau