Nhật Bản và EU công bố tân đối tác kỹ thuật số trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gây hấn