Nhật Bản, Việt Nam ký kết thỏa thuận chuyển giao công nghệ quốc phòng trong bối cảnh lo ngại về Trung Quốc