Tối cao Pháp viện khôi phục quy định về súng ma của chính phủ Tổng thống Biden