Nhiều đại công ty niêm yết ở Thụy Sĩ khi chứng khoán Trung Quốc đối mặt với áp lực hủy niêm yết ở Mỹ