Đầu tư ngoại quốc vào chứng khoán Trung Quốc bất an trước thắt chặt kiểm soát nền kinh tế