Nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa ở Thượng Viện ủng hộ cựu TT Trump khi ông đang tiến tới đạt được đề cử của đảng này

Chiến dịch tranh cử tổng thống của cựu Tổng thống Donald Trump đang tiến triển khả quan tại hòm bỏ phiếu và tại Capitol Hill