Nhiều viện sĩ của Học viện Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc qua đời trong đợt bùng phát COVID