Sự bùng phát COVID ở Trung Quốc có liên quan đến tình trạng thiếu thuốc không kê đơn trên toàn thế giới