NHK: Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Tai gợi ý về khuôn khổ Kinh tế Á Châu Mới