Nhóm Thượng nghị sỹ lưỡng đảng yêu cầu báo cáo về các hành động của DOJ trước hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của ĐCSTQ

Hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của ĐCSTQ khiến người Mỹ thiệt hại tới 600 tỷ USD mỗi năm.