Cựu điệp viên đào thoát khỏi Trung Quốc kêu gọi những người đồng nghiệp cũ ‘rút khỏi’ ĐCSTQ

Ông ‘Eric’ cảnh báo rằng nhiều người ở phương Tây vẫn chưa hiểu bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc.