Những bông hoa mai nở trong tuyết, kiên cường chẳng sợ gió sương