Những cánh cổng để ngỏ cho thấy các lỗ hổng và điểm yếu dọc biên giới Arizona với Mexico