Những điều thú vị về văn hoá ẩm thực Hàn Quốc: Các món phụ không phải để ăn no