Những người sống sót nhớ lại cuộc thoát hiểm, suy ngẫm về tương lai sau lũ lụt ở Âu Châu