Meta công bố ‘hồ sơ Facebook’ về nỗ lực kiểm duyệt của chính phủ

Ủy ban Tư pháp Hạ viện tạm dừng bỏ phiếu tội khinh thường Quốc hội đối với ông Zuckerberg