Những trường hợp điển hình về quan chức Trung Cộng phản bội, ‘không trung thành tuyệt đối’