Nicki Minaj công khai chỉ trích văn hóa xóa sổ qua bình luận về vaccine COVID