Niềm tin của các nhà đầu tư ngoại quốc lung lay trước khủng hoảng địa ốc ở Trung Quốc