Niềm tin của người tiêu dùng giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng do nỗi lo COVID-19 và lạm phát