Niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ chạm mức thấp nhất trong 7 tháng; Thâm hụt thương mại hàng hóa mở rộng